logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie zmiany sposobu kontraktowania dla programów lekowych od 1 stycznia 2019 r.

24-01-2019

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. § 6. 3. Zarządzenia nr 75/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe (z późn. zm.), w brzmieniu:

„w przypadku złożenia oferty, o której mowa w art. 135 ust. 1 ustawy o świadczeniach, dotyczącej:

1) oddziału z poradnią albo

2) oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia, albo

3) oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo

4) oddziału leczenia jednego dnia z poradnią”,

- ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.”

W celu umożliwienia przygotowania oferty, w której zawarte jest miejsce udzielania świadczeń składające się z kilku komórek organizacyjnych do łącznej oceny na stronie MOW NFZ udostępniona  została aktualizacja aplikacji NFZ-KO wzbogacona o nową funkcjonalność tworzenia grup pozycji.

Grupa musi składać się z co najmniej 2 komórek organizacyjnych - co oznacza, że nie ma możliwości (ani uzasadnienia) utworzenia grupy w sytuacji realizacji programu wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń np. w poradni.

Decyzja o łączeniu pozycji w grupy dokonywana jest przez oferenta na poziomie zapytania ofertowego.

System nie weryfikuje poprawności merytorycznej grupowania.

Szczegółowe informacje na temat omawianej funkcjonalności zawarte są w Instrukcji do aplikacji konkursowej NFZ-KO dostępnej na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod adresem:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/informacje-techniczne/systemy-informatyczne/nfz-ko/

Ważne:

System nie sprawdzi, czy wskazane przez oferenta miejsce udzielania świadczeń (w tym tworząca go komórka organizacyjna/grupa komórek organizacyjnych) odpowiadają wymaganiom dla zakresu opisanym w warunkach udzielania świadczeń.

Zgodnie z § 6. 2. ww. zarządzenia konieczność spełnienia wymagań do realizacji poszczególnych programów lekowych dotyczy każdego miejsca udzielania świadczeń.

Wszystkie aktualności