logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Leczenie stomatologiczne

14.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 14 czerwca 2018r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia zdrowotne...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Leczenie szpitalne

14.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 14 czerwca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Leczenie Szpitalne

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych

13.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

13.06.2018
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna...

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

13.06.2018
Mazowiecki Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Płocku informuje, że w dniu 13 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte postępowania konkursowe w rodzaju ambulatoryjna opieki specjalistyczna na obszarze powiatów: 1404...
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    97