logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Konkursy

Komunikat w sprawie unieważnienia postępowań konkursowych – rehabilitacja lecznicza

13.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 13 września 2017 r. zostały unieważnione niżej wymienione postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych – rehabilitacja lecznicza

13.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowania konkursowego: leczenie szpitalne

11.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że 11 września 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe)

08.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 8 września 2017 r. zostały rozstrzygnięte postępowania, przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych: rehabilitacja lecznicza

07.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 7 września 2017 r. zostały rozstrzygnięte niżej wymienione postępowania konkursowe poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju...

Komunikat o zmianie terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych: rehabilitacja lecznicza

07.09.2017
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia niżej wymienionych postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    61