logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

ZPO – aneksowanie umów wieloletnich na rok 2016. Informacja o konieczności aktualizacji potencjału w Portalu SZOI

26-11-2015

Dotyczy: umów wieloletnich, tj. niewygasających z dniem 31.12.2015 roku

W związku z uruchomieniem procesu aneksowania umów na 2016 rok, Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje wszystkich świadczeniodawców do dokonania aktualizacji danych świadczeniodawcy w portalu SZOI, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • dostępność miejsc udzielania świadczeń i personelu medycznego w miejscu pracy na rok 2016
 • zgodności harmonogramu miejsca udzielania świadczeń z harmonogramem pracy zgłoszonego w tym miejscu personelu,
 • dane teleadresowe tj. nr telefonu, adres e-mail, w odniesieniu do świadczeniodawcy
  i każdego miejsca udzielania świadczeń.
 • okresy obowiązywania umów z podwykonawcami (w sytuacji wygaśnięcia umowy podwykonawstwa z dniem 31.12.2015 r., podwykonawca powinien wprowadzić
  i zatwierdzić w systemie nową umowę zawartą na 2016 r.).

Uwaga! Potencjał, który nie będzie posiadał w systemie SZOI aktywnych harmonogramów dostępności w 2016 roku (czyli będzie „ograniczony” datą do „31.12.2015 r.”) nie zostanie skopiowany tzn. nie będzie uwzględniony w potencjale świadczeniodawcy na 2016 r.

Zalecane jest ustawienie opcji „bezterminowo” w harmonogramach dostępności, gdyż nie będzie powodowało to konieczności ich przedłużania w przyszłości.

W w/w procesie zablokowana zostanie możliwość kopiowania potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu, w stosunku do których świadczeniodawca nie dokonał przekodowania. Intencją powyższego dostosowania jest prawidłowe skopiowanie personelu, z zachowaniem spójności z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzoną przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U.2014.1145).

Należy podkreślić, że brak przekodowania personelu świadczeniodawcy może uniemożliwić wygenerowanie profilu świadczeniodawcy niezbędnego do złożenia wniosku ofertowego w ramach postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Proces przekodowania odbywa się automatycznie, przy pomocy udostępnionego przez NFZ mechanizmu zatwierdzenia przez świadczeniodawcę propozycji przekodowania, co ułatwia dokonanie aktualizacji potencjału.

W celu sprawnego przeprowadzenia procesu aneksowania umów, proszę o realizację ww. zaleceń w możliwie najszybszym terminie, nie później niż  do dnia 9 grudnia 2015 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Zaopatrzenia  w Wyroby medyczne pod numerami telefonu: 22 279-79-28, 22 279-79-47, 22 279-79-48, 22 279-79-49, 22 279-79-50, 22 279-79-51.

Wszystkie aktualności