logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zmiana zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

09-07-2014

Wprowadzone zmiany wynikają z rozszerzenia ustawy z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.619) uprawnień lekarzy do udzielania świadczeń w poz, o specjalistów w dziedzinie pediatrii i chorób wewnętrznych oraz zmianą w zasadach dokonywania przez świadczeniobiorców wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Nowe przepisy realizują podstawową zasadę, którą kieruje się Fundusz, to jest zabezpieczenie jak najlepszej dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz zapewnienie kompleksowości i ciągłości sprawowania opieki w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawcę, u którego pacjent dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej.

 

Wskazywana powyżej zmiana ustawy wprowadza możliwość dokonywania wyboru świadczeniodawcy z jednoczesnym wyborem lekarza poz, pielęgniarki poz oraz położnej poz, a także zwiększa z dwóch do trzech liczbę wyborów w ciągu roku kalendarzowego, za dokonanie których pacjent nie ponosi opłaty.


Ponadto doprecyzowano przepisy regulujące procedurę wystawiania przez lekarza poz zlecenia na "transport daleki w poz" w przypadkach określonych w § 28 ust. 2 zarządzenia oraz akceptowania wniosku o realizacje takiego zlecenia przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.   


rzecznik prasowy NFZ

Agnieszka Gołąbek

Wszystkie aktualności