logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie na szkolenie z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych

31-03-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 maja 2015 r. w godzinach 9.00-16.30 w Warszawie odbędą się szkolenia w dwóch grupach z zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce, realizowane w ramach projektu Akademia NFZ. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych przez podmioty działalności leczniczej posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielające świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.

Program dwudniowego szkolenia:

  • Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zagadnieniami gospodarki finansowej NFZ mającymi wpływ na kontraktowanie. W trakcie szkolenia omówione zostaną kwestie związane z planowaniem zakupu świadczeń oraz samym procesem zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Jeden z modułów szkolenia zostanie poświęcony pakietowi onkologicznemu.

  • Techniki negocjacyjne

Jeden dzień szkolenia poświęcony będzie udoskonaleniu umiejętności negocjacyjnych uczestników. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się czym są negocjacje, jakie są techniki negocjacyjne, co to jest manipulacja i jak się przed nią bronić.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie oraz ewentualnego noclegu pokrywa uczestnik szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o rejestrowanie się na portalu Akademii NFZ oraz niezwłoczne nadesłanie wypełnionych, podpisanych  i opieczętowanych formularzy rejestracyjnych na adres:

 

Akademia NFZ, Biuro Projektu,

Centrala NFZ;

ul. Grójecka 186

02-390 Warszawa

z dopiskiem:  Do rąk własnych ‒ Szkolenie „Kontraktowanie” Warszawa

 

Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia prawidłowo wypełnione i dostarczone do Biura Projektu. O kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zarejestrowanie się jako chętny do wzięcia udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa w szkoleniu.

Projekt nie ogranicza liczby osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. W celu wyrównania proporcji pomiędzy liczbą kobiet, a mężczyzn biorących udział w projekcie, pierwszeństwo w kwalifikacji do szkolenia będą miały osoby płci męskiej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo do udziału w szkoleniu stacjonarnym będą miały osoby, które nie korzystały do tej pory z żadnych innych szkoleń oraz konferencji przygotowanych w ramach projektu Akademia NFZ. Udział zakwalifikowanych osób w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora.

Brak potwierdzenia przez organizatora uczestnictwa w szkoleniu zgłaszającego, jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.

Rejestrując się na platformie i wypełniając formularz zgłoszenia kandydat/ka zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin we wskazanym terminie. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w szkoleniu bez powiadomienia organizatora trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia, może zostać obciążony kosztami uczestnictwa.

Jednocześnie przypominamy o istnieniu platformy szkoleniowo-edukacyjnej, gdzie dostępne jest to i inne szkolenia w formie e-learningowej. Więcej informacji na stronie Akademii NFZ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 572 60 39.

Wszystkie aktualności