logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Zaproszenie do programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

29-11-2019

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.);

Mazowiecki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM na obszarze województwa mazowieckiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 93/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie umów o realizację z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM oraz w zarządzeniach zmieniających.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2020 dostępne są na stronie www.nfz-warszawa.pl

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów na 2020 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 19 grudnia 2019 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckiem OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.

 

Do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy o realizację z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

Wszystkie aktualności