logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Uwaga! Nowy formularz zlecenia na ZPO

15-05-2014

Od 1 lipca br. NFZ będzie potwierdzał jedynie zlecenia na ZPO wystawione na nowym druku. Do 30 czerwca dopuszcza się stosowanie zarówno wzoru nowego, jak i obowiązującego dotychczas.

Sprawdź krok po kroku jak wystawić nowe zlecenie

Przypominamy, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565) wprowadziło nowe zasady zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne, w tym m.in.:

  • nowe nazewnictwo określające wyrób medyczny,
  • nowe oznaczenia – kody tj. litera grupy głównej oraz liczba porządkowa odpowiadająca zlecanej pozycji np.:

A1 – protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia,

N64 – but na stopę o różnym zniekształceniu,

P93 – peruka,

  • określiło nowy wykaz asortymentowy oraz limity i procentowe udziały refundacji w odniesieniu do limitów cenowych,
  • zmieniło kryteria medyczne przyznawania wyrobów, jak również okresy użytkowania dotyczące wyrobów medycznych i ich napraw,
  • poszerzyło grupy osób uprawnionych do wypisywania zleceń (grupę lekarzy i felczerów poszerzono w określonych pozycjach wykazu o pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego).

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia: WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, zarządzenie nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wszystkie aktualności