logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Planowane konferencje organizowane w ramach Koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

19-04-2016
W związku z opublikowaniem w dniu 13 kwietnia 2016 r. zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, niniejszym przekazujemy Państwu do wiadomości wykaz zaplanowanych Konferencji organizowanych w ramach koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.
 
 

Koordynator Mazowieckiego OW NFZ:
 
Katarzyna Jagiełło, główny specjalista w Dziale Lecznictwa Stacjonarnego
e-mail: , telefon: 22 279 75 12 
 
 
Zobacz więcej:
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;
 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne;
 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 
Wszystkie aktualności