logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze wniosków (aktl.)

08-01-2020

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie
Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

L.p.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
programu

1

Gmina Miasta Radomia

Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii

16 000,00 zł

2

Gmina Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020

1 800,00 zł

3

Gmina Prażmów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów na lata 2020-2022

18 800,00 zł

4

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

22 400,00 zł

5

Gmina Nowy Duninów

Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas V szkoły podstawowej w 2020 roku

26 040,00 zł

6

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2019-2021

108 860,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

Wszystkie aktualności