logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o wyborze wniosków

02-06-2023

 

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Miasto Marki

Program polityki zdrowotnej Gminy Miasta Marki na lata
2022-2024 w przedmiocie działań edukacyjnych dla przyszłych rodziców zamieszkujących gminę Miasto Marki

12 000,00 zł

2

Gmina Miasto Marki

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Miasta Marki w wieku powyżej 65 r.ż.
na lata 2022-2024

11 182,00 zł

3

Gmina Nowy Duninów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Nowy Duninów w 2023 roku

87 840,00 zł

4

Gmina Wiązowna

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Wiązowna w wieku 65-74 lat na lata
2023-2027

8 200,00 zł

5

Gmina Wiązowna

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027

8 500,00 zł

6

Gmina Miasto Płock

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2022-2024

131 180,00 zł

7

Gmina Małkinia Górna

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024

21 120,00 zł

8

Gmina Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

19 720,00 zł

9

Miasto Żyrardów

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dzieci i młodzieży w mieście Żyrardów na lata 2023-2025

20 800,00 zł

10

Miasto Legionowo

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 60 lat i więcej na lata 2022-2024 w roku 2023

22 000,00 zł

11

Gmina Lesznowola

Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznowola 2019-2023

154 800,00 zł

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9)

 


 

 

Wszystkie aktualności