logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Obowiązek przekazania danych o pierwszym wolnym terminie do 12 stycznia 2015 r.

09-01-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że począwszy od stycznia 2015 roku wszyscy świadczeniodawcy sprawozdający dane z zakresu list oczekujących dodatkowo będą zobowiązani przekazywać co najmniej raz w tygodniu informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia.

Informacja o pierwszym wolnym terminie powinna być sporządzona według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia i przekazywana najpóźniej następnego dnia roboczego.

Mając  na  uwadze  powyższe  dane  o  pierwszym  wolnym  terminie  należy  przekazać 12  stycznia 2015 r. do godziny 12:00  wg stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego tygodnia  (np. 9  stycznia  2015  przy  założeniu, że  jest  to  ostatni dzień roboczy pracy świadczeniodawcy).

Kolejne informacje o pierwszym wolnym terminie powinny zostać przekazane przez świadczeniodawców odpowiednio 19 stycznia 2015 r. , 26 stycznia 2015 r. oraz kolejnych dniach z zachowaniem zasady cotygodniowego przekazywania danych.

W związku z krótkim okresem czasu na dostosowanie systemów do generowania komunikatów XML zawierających informacje o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia świadczeniodawcy będą zobowiązani do przekazywania raz w tygodniu danych o pierwszym wolnym terminie w postaci arkuszy MS Excel.

W komunikacie zamieszczonym na portalu SZOI w dniu 31.12.2014 został Państwu udostępniony wygenerowany szablon, który po uzupełnieniu należy przesłać na adres e-mail: z zachowaniem terminów sprawozdawczych.

Przypominamy, że przekazywane przez Państwa dane dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielania świadczenia będą udostępniane dla świadczeniobiorców na stronie internetowej Oddziału Funduszu w Ogólnopolskim Informatorze o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

 

WAŻNE!!!

Wytyczne dotyczące wypełnienia szablonu:

 1. Dane należy przekazać korzystając z pliku .xlsx który został udostępniony w komunikacie zamieszczonym na portalu SZOI w dniu 31.12.2014.(Dane prosimy wprowadzać zawsze na pierwotnie udostępnionym pliku).
 2. Prosimy nie zmieniać nazwy pliku w formacie MS-Excel.
 3. W przypadku gdy:
 • w udostępnionym szablonie znajduje się poradnia, która już nie funkcjonuje należy usunąć dany wiersz.
 • w udostępnionym szablonie została pominięta jedna z poradni, która u Państwa funkcjonuje należy dodać wiersz i uzupełnić dane zgodnie ze wzorem.

Informację o dokonanych modyfikacjach należy przekazać w treści korespondencji wysłanej do MOW NFZ.

 1. W przypadku świadczeń realizowanych na podstawie karty onkologicznej należy wypełnić tabelę zgodnie z wytycznymi:
 • należy dodać dodatkowy wiersz
 • w kolumnie A należy wpisać 00000 
 • w kolumnie B należy wpisać „Świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej”
 • wskazać pierwszy wolny termin wyłącznie w kolumnie F („pierwszy wolny – przypadek stabilny oraz świadczenia udzielane na podstawie karty onkologicznej”).

Plik należy uzupełnić w kolumnach F i G datami dotyczącymi obu kategorii medycznych dla wszystkich poradni (z uwzględnieniem właściwego formatu daty tj. rrrr-mm-dd, np. 2015-01-25)

 1. W kolumnie H należy wpisać datę przygotowania zestawienia (z uwzględnieniem właściwego formatu daty tj. rrrr-mm-dd)
 2. Nie należy zmieniać nazwy pliku. Uzupełnieniu podlegają jedynie puste pola w tabeli. Prosimy nie wpisywać żadnych danych w komórki znajdujące się poza tabelą. W przeciwnym wypadku szablon nie zostanie zaczytany.
 3. Uzupełniony szablon należy wysłać na adres e-mailowy: ; do dnia 12 stycznia 2015 do godziny 12:00
 4. W temacie e-maila zwrotnego, proszę wpisać „pierwszy wolny termin wg. stanu na dzień 2015-01-12”;

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

                   

  

Wszystkie aktualności