logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu

03-11-2017

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Lp.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania
w 2018 r.

1

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka - Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018

10 530,00 zł

2

Gmina Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019

3 230,00 zł

3

Gmina Mała Wieś

ul. Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś

Program szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV                        w Gminie Mała Wieś na lata 2018-2020

3 328,00 zł

4

Gmina Teresin

ul. Zielona 20,
96-515 Teresin

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

8 960,00 zł

5

Gmina Teresin

ul. Zielona 20,
96-515 Teresin

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. "Grypa 65+"                       na lata 2016-2020

5 040,00 zł

6

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,
09-505 Nowy Duninów

Program profilaktycznych szczepień dzieci zamieszkałych na terenie gminy Nowy Duninów przeciw meningokokom serogrupy C w latach 2018 -2020

4 680,00 zł

7

Gmina Nowy Duninów

ul. Osiedlowa 1,
09-505 Nowy Duninów

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy Nowy Duninów w latach 2018-2020

5 664,00 zł

8

Gmina Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019

4 860,00 zł

9

Gmina Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Brwinów 2014-2018

13 932,00 zł

10

Gmina Małkinia Górna

ul. Przedszkolna 1,
07-320  Małkinia Górna

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi  i otyłości wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej  w Gminie Małkinia Górna na lata 2018-2020

11 364,00 zł

11

Gmina Mińsk Mazowiecki

ul. Chełmońskiego 14,
05-300 Mińsk Mazowiecki

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020

16 116,00 zł

12

Gmina Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10,
05-530 Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkim (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

15 960,00 zł

13

Gmina Kałuszyn

ul. Pocztowa 1,
05-310 Kałuszyn

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego /HPV/ w gminie Kałuszyn na lata 2016-2020

2 700,00 zł

14

Miasto i Gmina Białobrzegi

Pl. Zygmunta Starego 9,
26-800 Białobrzegi

Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018

5 600,00 zł

15

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa

Zwiększenie efektywności rehabilitacji narządu ruchu u dzieci                z mózgowym porażeniem dziecięcym przy użyciu zrobotyzowanej ortezy do rehabilitacji chodu

78 660,00 zł

16

Miasto Józefów

ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia

8 000,00 zł

17

Miasto Józefów

ul. Kard. Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów

6 000,00 zł

18

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30,
26-600 Radom

Stop grypie! Program szczepień ochronnych  przeciwko grypie dla mieszkańców powyżej 65 roku życia

40 000,00 zł

19

Gmina Miasta Radomia

ul. Jana Kilińskiego 30,
26-600 Radom

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Radom

60 000,00 zł

Podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017, poz. 9)

Wszystkie aktualności