logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

15-05-2017

Dyrektor MOW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2017 r. 

LP

Nazwa wnioskodawcy

Adres

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Garbatka - Letnisko po 65 roku życia na lata 2016-2018

8 223,60 zł

2

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2017-2019

4 992,00 zł

3

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

ul. Skrzyńskich 1,
26-960 Garbatka Letnisko

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci do 2 roku życia w oparciu
o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Garbatka – Letnisko na lata 2017 – 2019
z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13 walentnej

22 440,00 zł

5

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria

ul. 3-go Maja 10,
05-530 Góra Kalwaria

Profilaktyka zakażeń brodawczakiem ludzkiego (HPV) w Gminie Góra Kalwaria

14 800,00 zł

6

Burmistrz Miasta Józefowa

ul. Kard Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia

8 000,00 zł

7

Burmistrz Miasta Józefowa

ul. Kard Wyszyńskiego 1,
05-420 Józefów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów

6 000,00 zł

8

Burmistrz Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców
Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019

3 780,00 zł

9

Burmistrz Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12,
05-840 Brwinów

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Gminie Brwinów 2014-2018

13 932,00 zł

10

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw HPV w latach 2016-2018

54 068,00 zł

11

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw pneumokokom w latach 2016-2018

151 424,00 zł

12

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom w latach 2015-2017

30 492,00 zł

13

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie w latach 2015-2017

53 100,00 zł

14

Z-ca Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej

ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015-2017

10 992,00 zł

Podstawa prawna:  § 5ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9).

Wszystkie aktualności