logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2024: Ratownictwo medyczne

17-11-2023

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 17 listopada 2023 roku zostało opublikowane ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w celu zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na 2024 rok i lata następne.

Harmonogram postępowania konkursowego nr 07-24-000038/RTM/16/1/14/02/01

  1. ogłoszenie postępowania  -  17 listopada 2023 r.
  2. składanie ofert  -  1 grudnia 2023 r.
  3. otwarcie ofert  -  4 grudnia 2023 r.
  4. rozstrzygnięcie postępowania  -  8 grudnia 2023 r.

Informuję, że w ogłoszonym postępowaniu przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych, dla poszczególnych zakresów świadczeń:

Lp.

nazwa zakresu świadczeń

jednostka rozliczeniowa

 cena oczekiwana 

1.

świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

ryczałt

    6 503,20 zł

2.

świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

ryczałt

    3 251,60 zł

3.

świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego

ryczałt

    8 852,80 zł

4.

świadczenia udzielane czasowo przez wodne podstawowe zespoły ratownictwa medycznego

ryczałt

    4 316,40 zł

 

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności