logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2024: Leczenie szpitalne – programy lekowe

07-02-2024

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 07.02.2024 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.155 Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)

1,64 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.155 Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)

1,00 zł

Harmonogram postępowania:

  • Ogłoszenie postępowania – 07.02.2024 r.
  • Termin składania ofert – do 23.02.2024 r.
  • Otwarcie ofert – 28.02.2024 r. godz. 900
  • Rozstrzygnięcie – 25.03.2024 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Komunikat w sprawie sposobu kontraktowania dla programów lekowych

Wszystkie aktualności