logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2022: Leczenie szpitalne – programy lekowe

04-08-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 4.08.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy – B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

1,35 zł

2.

Leki w programie lekowym – B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu

1,00 zł

Harmonogram postępowania:
  • Ogłoszenie postępowania – 4.08.2022 r.
  • Termin składania ofert do 19.08.2022 r.
  • Otwarcie ofert – 24.08.2022 r. godz. 830
  • Rozstrzygnięcie – 27.09.2022 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach  prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Wszystkie aktualności