logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2019: Pomoc doraźna i transport sanitarny

19-12-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego, obowiązujących od 1 marca 2019 r.

Harmonogram postępowań:

  • Ogłoszenie postępowań - 19.12.2019 r.
  • Składanie ofert - 10.01.2020 r.
  • Otwarcie ofert - 14.01.2020 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań - 31.01.2020 r.

Ceny oczekiwane w podziale na poszczególne rejony działania/obszary kontraktowania

Szczegółowe informacje o postępowaniu konkursowym, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności