logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017: Stomatologia

05-04-2017

W dniu 5.04.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń: świadczenia ogólnostomatologiczne – cena oczekiwana 1,02 zł za pkt.

Harmonogram postępowania konkursowego

  • 
Ogłoszenie postępowań - 5.04.2017 r.
  • Składanie ofert - 20.04.2017 r.
  • Otwarcie ofert - 24.04.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań - 14.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Etat przeliczeniowy dla świadczeń ogólnostomatologicznych wynosi 15 000 pkt. / m-c.

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo, zgodnie z zasadą dostępności określoną w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 23/2017/DSOZ z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.


WAŻNE


Do ofert wskazane jest dołączenie:

  • dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu, w szczególności wskazanego w ramach warunku dodatkowo ocenianego, tj. specjalizacje lekarzy właściwe dla zakresu świadczeń oraz poziom wykształcenia personelu dodatkowego,

  • oświadczenia oferenta potwierdzającego, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zostanie zawarte na cały okres trwania umowy z Funduszem,

  • wydruku wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI 
(w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 07/1)
.

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ


 

Wszystkie aktualności