logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017: Stomatologia

04-04-2017

W dniu 4.04.2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w następującym zakresie świadczeń: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. – cena oczekiwana 1,02 zł za pkt.

Harmonogram postępowania konkursowego

 • Ogłoszenie postępowań - 4.04.2017 r.
 • Składanie ofert - 19.04.2017 r.
 • Otwarcie ofert - 21.04.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań - 7.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach. 


Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Etat przeliczeniowy:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki informuje, że w Oddziale w rodzaju leczenie stomatologiczne etat przeliczeniowy dla świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. wynosi 19 500 pkt. / m-c (etat podstawowy 15 000 x współczynnik korygujący 1,3).

Czas pracy w przypadku całego etatu przeliczeniowego wynosi 30 godz. tygodniowo, zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 23/2017/DSOZ z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.


WAŻNE

Do ofert wskazane jest dołączenie:

 • zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje personelu medycznego (specjalizacja), właściwe dla zakresu świadczeń,
 • oświadczenia oferenta potwierdzającego, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zostanie zawarte na cały okres trwania umowy z Funduszem,
 • wydruku wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI (w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 07/1)
   Michał Dzięgielewski

Zastępca  Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ
 

Wszystkie aktualności