logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Kontraktowanie 2017

18-04-2017

W dniu 18.04.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. dla obszaru   powiat Płock.

Cena oczekiwana – 1,02 zł

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • Ogłoszenie postępowań  18.04.2017 r.
  • Składanie ofert  2.05.2017 r.
  • Otwarcie ofert  5.05.2017 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań  7.06.2017 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Ważne!

Do ofert wskazane jest dołączenie:

  • zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje personelu medycznego (specjalizacja), właściwe dla zakresu świadczeń,
  • oświadczenia oferenta potwierdzającego, że obowiązkowe ubezpieczenie OC zostanie zawarte na cały okres trwania umowy z Funduszem,
  • wydruku wniosku w sprawie rachunku bankowego, utworzony w systemie SZOI (w ramach przyszłej umowy, rok 2017, typ umowy 07/1)

                                                            Filip Nowak

                                              Dyrektor

Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności