logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Konkurs ofert: Leczenie szpitalne – Programy lekowe

03-01-2022

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 3.01.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie:

Lp.

Nazwa zakresu świadczeń

Cena oczekiwana

1.

Program lekowy - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

1,00 zł

2.

Leki w programie lekowym - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni

1,00 zł

 

Harmonogram postępowania:

 • Ogłoszenie postępowania – 3.01.2022 r.
 • Termin składania ofert – do 21.01.2022 r.
 • Otwarcie ofert – 25.01.2022 r. godz. 900
 • Rozstrzygnięcie – 16.02.2022 r.

Celem postępowania jest poprawa dostępności do powyższych świadczeń na wskazanym obszarze.

Informacje dodatkowe:

w związku z koniecznością spełnienia warunków wymaganych do realizacji świadczeń, będących przedmiotem niniejszego postępowania, wynikających z załącznika nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ nr 162/2020/DGL w brzmieniu nadanym przez zarządzenie 190/2021/DGL z dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, Świadczeniodawca jest zobowiązany do przedstawienia m.in.:

 • pozytywnej opinii Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej potwierdzającej doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób nerwowo – mięśniowych;
 • potwierdzenia co najmniej 3-letniego doświadczenia w leczeniu chorób nerwowo – mięśniowych:
 1. przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii - w przypadku lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii,
 2. przez  Konsultanta Krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej – w przypadku lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii dziecięcej

zgłoszonych do realizacji programu w zasobach miejsca udzielania świadczeń, z uwzględnieniem dedykowanej populacji pacjentów (dzieci/ dorośli) - łączny czas pracy równoważnik 2 etatów.

Wszystkie opinie i oświadczenia do postępowania należy złożyć w formie pisemnej.

Szczegółowe informacje o postępowaniu, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniu o postępowaniu, które znajduje się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności