logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat ws. zmiany zasad przekazywania pierwszego wolnego terminu

30-06-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od lipca 2017 r. zostaną wprowadzone zmiany dotyczące sposobu przekazywania informacji o pierwszych wolnych terminach.

Świadczeniodawcy będą mieli obowiązek przekazywania pierwszego wolnego terminu tego samego dnia, w którym został on określony lub następnego dnia po jego określeniu (dowolny dzień wybrany przez świadczeniodawcę niezależnie od dnia roboczego komórki organizacyjnej).

Za terminowe wywiązanie się z obowiązku przekazywania pierwszego wolnego terminu w danym tygodniu będzie uznawane przekazanie danych zgodnie z poniższym wzorem:

Przykład za okres sprawozdawczy 03.07.2017 r. - 09.07.2017 r.:

Przygotowanie

Przekazanie

Wywiązanie się z obowiązku

05.07.2017 r. (środa)

05.07.2017 r. (środa)

TAK

05.07.2017 (środa)

06.07.2017 (czwartek)

TAK

05.07.2017 (środa)

07.07.2017 (piątek)

NIE

07.07.2017 (piątek)

10.07.2017 r. (poniedziałek)

NIE

W kolejnych okresach sprawozdawczych należy przekazywać sprawozdawczość w analogiczny sposób.

Informacja o pierwszym wolnym terminie powinna być przekazywana:

  • w postaci komunikatów XML sporządzonych w Państwa programach rozliczeniowych, a następnie umieszczonych na portalu SZOI,
  • za pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE.


Ewentualne pytania należy kierować na adres:
 

Wszystkie aktualności