logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany warunków realizacji programu lekowego: Leczenie zespołu Prader-Willi

06-11-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 października 2015 r. wydane zostało Zarządzenie nr 71/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w tym zmieniające warunki realizacji programu lekowego:  Leczenie zespołu Prader-Willi1 w zakresie umożliwiającym leczenie dorosłych pacjentów z zespołem Prader-Willi).  

Celem powyższej zmiany jest stworzenie możliwości zabezpieczenia kontynuacji leczenia w programie tych pacjentów, którzy osiągnęli pełnoletność, zgodnie z warunkami realizacji świadczeń w oddziale endokrynologicznym. W związku z powyższym Oddział zamierza ogłosić postępowanie w trybie konkursu ofert, którego wynikiem będzie zawarcie umów z okresem obowiązywania od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r. w celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla ww. świadczeniobiorców.

Niniejszy komunikat nie stanowi realizacji obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń wynikającego z art. 139 ust.  2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.).

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ1 pkt. 36, załącznika nr. 4 do zarządzenia nr 71/2015/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 października 2015 r.

 

 

Wszystkie aktualności