logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie zmiany warunków realizacji programu lekowego: Leczenie Tyrozynemii Typu 1(HT-1)

29-12-2015

Komunikat w sprawie zmiany warunków realizacji programu lekowego:

Leczenie Tyrozynemii Typu 1(HT-1) ICD-10 E70.2.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 grudnia 2015 r. wydane zostało Zarządzenie nr 85/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe). Zarządzenie to jest konsekwencją wejścia w życie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które wprowadza z dniem 1 listopada br. do finansowania ze środków publicznych nowy zakres świadczeń w ramach programów lekowych: „Leczenie Tyrozynemii Typu 1(HT-1) ICD-10 E70.2. ”

            W związku z powyższym Oddział zamierza ogłosić postępowanie w trybie konkursu ofert, którego wynikiem będzie zawarcie umów z okresem obowiązywania od 1.04.2016 r. do 30.06.2017 r. w celu zabezpieczenia dostępności do leczenia w programie tych pacjentów, którzy osiągnęli pełnoletność, zgodnie z warunkami realizacji świadczeń w oddziale chorób wewnętrznych z możliwością udzielania świadczeń w zakresie chorób metabolicznych z poradnią chorób wewnętrznych lub chorób metabolicznych.

            Niniejszy komunikat nie stanowi realizacji obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń wynikającego z art. 139 ust.  2 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.).

Wszystkie aktualności