logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

04-09-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 j.t.), zwanej dalej ustawą, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017. poz. 1386) został rozszerzony krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do korzystania bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych o działaczy opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.

W związku z powyższym MOW NFZ przypomina o konieczności realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz uprawnionych osób, zgodnie z treścią powołanych przepisów.
Informację dotyczącą uprawnień, o których mowa należy zamieścić w miejscu udzielania świadczeń widocznym dla świadczeniobiorców oraz zaznajomić personel, w szczególności realizujący czynności z zakresu rejestracji pacjentów z treścią przepisów (art. 47c i art. 57 ustawy).

Podstawą uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej przez osoby korzystające ze wskazanych przywilejów jest przedłożenie legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej ze względów politycznych.

 

Michał Dzięgielewski

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Mazowieckiego OW NFZ
 

Wszystkie aktualności