logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

21-02-2017

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku zostały opublikowane ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na 2017 rok i lata następne.

Ogłoszone postępowania dotyczą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w następujących zakresach:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

Obszar kontraktowania: województwo mazowieckie

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • Ogłoszenie postępowań  -  21.02.2017 r.
 • Składanie ofert  -  7.03.2017 r.
 • Otwarcie ofert  -  9.03.2017 r.
 • Rozstrzygnięcie postępowań  -  31.03.2017 r.

Informuję, że w ogłoszonych postępowaniach w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych w rodzaju - lecznictwo uzdrowiskowe przyjęto następujące ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych, dla poszczególnych zakresów świadczeń:

 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym – 116,00 zł/osobodzień
 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych – 62,00/ osobodzień

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności