logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania postępowania konkursowego

10-10-2017

Komunikat w sprawie odwołania nw. postępowania konkursowego
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • 07-17-001087/POZ/0112/01.0000.162.16/01 (obszar: powiat ostrołęcki - grupa gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Troszyn oraz miasto Ostrołęka - osiedla: Leśne, Łazek, Stare Miasto)

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980 z późn. zm.), który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)”.


Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności