logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

31-03-2017

Komunikat w sprawie odwołania postępowań w trybie konkurs ofert na świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna

W związku z informacją Ministra Zdrowia o potrzebie nowelizacji rozporządzenia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 1522 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń, a w szczególności wymaganego personelu medycznego - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980) odwołuje ogłoszone w dniu 20 marca 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza - w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna o numerach:

 1. 07-17-000297/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 2. 07-17-000298/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 3. 07-17-000299/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 4. 07-17-000300/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 5. 07-17-000301/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 6. 07-17-000302/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 7. 07-17-000303/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 8. 07-17-000304/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 9. 07-17-000305/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 10. 07-17-000306/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 11. 07-17-000307/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 12. 07-17-000308/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 13. 07-17-000309/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 14. 07-17-000310/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 15. 07-17-000311/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 16. 07-17-000312/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 17. 07-17-000313/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 18. 07-17-000314/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 19. 07-17-000315/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 20. 07-17-000316/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 21. 07-17-000317/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 22. 07-17-000318/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 23. 07-17-000319/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 24. 07-17-000320/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 25. 07-17-000321/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 26. 07-17-000322/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 27. 07-17-000323/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 28. 07-17-000324/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 29. 07-17-000325/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 30. 07-17-000326/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 31. 07-17-000327/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 32. 07-17-000328/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 33. 07-17-000329/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 34. 07-17-000330/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 35. 07-17-000331/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 36. 07-17-000332/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 37. 07-17-000333/REH/05/1/05.1310.208.02/01
 38. 07-17-000334/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Z uwagi na charakter planowanych zmian mających bezpośredni związek z zapewnieniem właściwej realizacji umów oraz dostępności do świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej – postępowania konkursowe w tym zakresie zostaną ogłoszone ponownie po wejściu w życie znowelizowanego rozporządzenia.

 

Zastępca Dyrektora

Mazowieckiego OW NFZ ds. Medycznych

Michał Dzięgielewski

Wszystkie aktualności