logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania konkursu ofert rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna

03-01-2018

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U.2014.1980 z późn. zm.) - który stanowi, że „ogłoszenie o postepowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 20 grudnia 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna o numerze:

  • 07-18-000063/REH/05/1/05.1310.208.02/01.


Postępowanie konkursowe w tym zakresie zostanie ogłoszone ponownie. Informacja w tym zakresie podana zostanie w odrębnym komunikacie.
 

Wszystkie aktualności