logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie odwołania i ponownego ogłoszenia konkursu w rodzaju leczenie szpitalne – oddziały szpitalne

21-12-2017

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1980 z późn. zm.) - który stanowi, że „ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera zastrzeżenie o prawie do odwołania postępowania (…)” odwołuje ogłoszone w dniu 15 grudnia 2017 r. postępowania w trybie konkursu ofert na zawarcie umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:

  1. IZBA PRZYJĘĆ nr postepowania 07-18-000060/SZP/03/1/03.4900.008.03/01 – M. ST. WARSZAWA

Jednocześnie w dniu 21 grudnia 2017 r. zostało ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - oddziały szpitalne 03/01 w następujących zakresach merytorycznych:

Nazwa zakresu

obszar kontraktowania

IZBA PRZYJĘĆ

M. ST. WARSZAWA

Harmonogram postępowań konkursowych:

  • Ogłoszenie postępowań – 21.12.2017 r.
  • Składanie ofert do 5.01.2018 r.
  • Otwarcie ofert – 9.01.2018 r.
  • Rozstrzygnięcie postępowań – 9.02.2018 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.


Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności