logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat przypominający o możliwości rozliczania się z MOW NFZ za pomocą e-faktury

01-12-2014

Mazowiecki Oddział NFZ w Warszawie zachęca wszystkich Świadczeniodawców do rozliczania się z Funduszem na podstawie e-faktur.

Przesłanie rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-faktury – powinno być zgodne z wymogami i standardem określonym Zarządzeniu Nr 71/2013/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego.

Przesłanie rachunku wyłącznie w formie elektronicznej jako tzw. e-faktury odbywa się w aplikacji Portal Świadczeniodawcy, przy użyciu dokładnie takiej samej funkcjonalności i w tej samej lokalizacji jak podczas przesyłania komunikatu REF, tj. po zalogowaniu się w aplikacji Portal Świadczeniodawcy wybieramy kolejno:

 • link Moje umowy (w dziale Umowy na realizacje świadczeń)
 • następnie wybieramy przycisk Importuj dokumenty rozliczeniowe,

następnie (w dziale Wysyłanie dokumentu do OW NFZ) wybieramy kolejno:

 • przycisk Przeglądaj…,
 • a następnie po wskazaniu pliku w zadanej lokalizacji wybieramy przycisk Wyślij.

Elektroniczny sposób przekazywania dokumentów niesie ze sobą wiele korzyści, m. in.:

 • brak konieczności dostarczania dokumentów papierowych (oszczędność papieru, tuszu, brak kosztów wysyłki czy też dojazdu do siedziby Funduszu),
 • całodobowa możliwość przesyłania e-faktur,
 • szybka realizacja wystawionych dokumentów rozliczeniowych (faktur, korekt),
 • brak wymogu posiadania podpisu elektronicznego,
 • możliwość podłączenia do e-faktur załączników, np. skan karty EKUZ, poświadczenia, decyzji wójta lub burmistrza.

UWAGA! Umowy zawierane z NFZ Mazowsze od stycznia 2014 roku posiadają zapis o możliwości sprawozdawania faktur w wersji elektronicznej

Wszystkie aktualności