logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o unieważnieniu postępowania: Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

04-01-2019

W dniu 4 stycznia 2019 r. zostały unieważnione postępowania konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w zakresach:

1. Leczenie uzależnień  - postępowanie nr: 07-19-000024/PSY/04/1/04.1740.007.02/01 (kod zakresu 04.1740.007.02),
2. Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu – postępowanie nr: 07-19-000035/PSY/04/1/04.1744.007.02/01 (kod zakresu 04.1744.007.02),
3. Świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol  - postępowanie nr: 07-19-000036/PSY/04/1/04.1746.007.02/01 (kod zakresu 04.1746.007.02),
4. Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu - postępowanie nr: 07-19-000044/PSY/04/1/04.2712.020.02/01 (kod zakresu 04.2712.020.02),
5. Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych - postępowanie nr: 07-19-000045/PSY/04/1/04.2714.020.02/01 (kod zakresu 04.2714.020.02),

Podstawa prawna: art. 150 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 j.t. z poźn.zm.).
 

Wszystkie aktualności