logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowań: leczenie szpitalne – programy lekowe

25-03-2024

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 25.03.2024 r. zostały rozstrzygnięte postępowania przeprowadzone w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

1. kod postępowania: 07-24-000080/SZP/03/5/03.0000.452.02/01

zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)

w tym: - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLI - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)

2. kod postępowania: 07-24-000081/SZP/03/5/03.0000.453.02/01

zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO

w tym: - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO

3. kod postępowania: 07-24-000082/SZP/03/5/03.0000.454.02/01

zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET

w tym: - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - TLK - LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET

4. kod postępowania: 07-24-000083/SZP/03/5/03.0000.455.02/01

zakres podstawowy: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1)

w tym: - LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1)

Szczegółowe informacje o rozstrzygniętych postępowaniach dostępne są w Publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Wszystkie aktualności