logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat nt. rozliczenia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez świadczeniodawców w 2016 roku

27-12-2016

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przypomina świadczeniodawcom, że zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146):

a) świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dokumenty rozliczeniowe w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni (§23 ust. 3),

b) rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego (§27 ust. 2).

Mając na uwadze powyższe proszę o dostarczenie dokumentów rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2016 roku w terminie określonym w §23 ust. 3 OWU.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Mazowiecki OW NFZ planuje przeprowadzić proces rozliczenia wykonania umów realizowanych w roku 2016. Należy zaznaczyć, że nieterminowe przekazywanie dokumentów rozliczeniowych przez świadczeniodawców wpływa negatywnie na proces rozliczenia wykonania umów.

 

Filip Nowak

Dyrektor

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 

Wszystkie aktualności