logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do świadczeniodawców

02-07-2014

Komunikat do świadczeniodawców realizujących programy lekowe, świadczenia z zakresu chemioterapii oraz świadczenia z zakresu chemioterapii niestandardowej dot. możliwości stosowania w ramach programów lekowych biologicznych leków generycznych zawierających infliksymab.

W załączeniu MOW NFZ przekazuje pisma Pana Igora Radziewicza-Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia: MZ-PLA-460-15149-316/BRB/14 z dnia 14 kwietnia 2014r. oraz MZ-PLA-460-16300-118/BRB/14 z dnia 10 czerwca 2014r., z prośbą o stosowanie w praktyce.

Załącznik 1: Pismo Pana Igora Radziewicza-Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2014r. znak MZ-PLA-460-15149-316/BRB/14

Załącznik 2: Pismo Pana Igora Radziewicza-Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 10 czerwca 2014r. znak MZ-PLA-460-16300-118/BRB/14

 

Warszawa, 2 lipca 2014 r.

Wszystkie aktualności