logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie sposobu postępowania w celu nadania uprawnienia do pobierania...

17-01-2017

Komunikat do osób uprawnionych do wystawiania recept  w sprawie sposobu postępowania w celu nadania  uprawnienia do pobierania numerów recept

Komunikat skierowany jest do osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, z wyłączeniem lekarzy/ lekarzy dentystów/ felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego oraz osób uprawnionych, które posiadały umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, które wygasły w dniu 31.12.2016 roku.

Osoba uprawniona, która nie posiadała dotychczas upoważnienia MOW NFZ do wystawiania recept refundowanych w celu nadania uprawnienia do pobierania numerów recept powinna:

 1. za pośrednictwem strony Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wypełnić wniosek o dostęp do Portalu (formularz wniosku dla pracownika),
 2. przekazać wypełniony wniosek  elektronicznie oraz go wydrukować i podpisać;
 3. złożyć wydrukowany i podpisany wniosek osobiście w Oddziale (okazując się dokumentem tożsamości) wraz kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • kopia dokumentów potwierdzające posiadanie specjalizacji oraz

       w  przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:

 • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych oraz
 • kopia zaświadczenie o odbyciu kursu.  

Wniosek składa się w siedzibie Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu na miejsce udzielania świadczeń albo miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie „pro auctore” i „pro familiae”)

Osoba uprawniona, która posiada aktywny pin i hasło do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (posiadała przed 2012 rokiem umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych ale jej nie aneksowała):

 1. loguje się do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) – Portalu Personelu na dotychczasowy PIN i hasło;
 2. w zakładce: „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” generuje „Wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept”;
 3. przekazuje wniosek elektronicznie za pośrednictwem „Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) – Portalu Personelu” (zakładka „Wnioski- pozostałe wnioski”);
 4. drukuje wygenerowany wniosek;
 5. przekazuje wydrukowany i podpisany Wniosek wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe: (kopia prawa wykonywania zawodu,  kopia dokumentów potwierdzające posiadanie specjalizacji) do Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu na miejsce udzielania świadczeń albo miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie „pro auctore” i „pro familiae”).

W sytuacji, gdy System Numerowanych Recept Lekarskich przy próbie logowania wskazuje błędny pin i hasło należy wygenerować Wniosek o wygenerowanie nowego hasła dla pracownika medycznego (pod oknem logowania) a następnie wydrukowany i podpisany wniosek przesłać na numer fax: 22 582 81 25 lub 22 582 81 55

 

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

 • Mazowiecki OW NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 279 76 24
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel. 23 680 84 22
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 753 90 00
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, tel. 24 352 90 00
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom, tel. 48 670 96 25 do 28
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 25 785 12 00
Wszystkie aktualności