logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept...

24-03-2017

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w związku z wygaśnięciem  umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasły wszystkie aktywne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych .  Minister Zdrowia pozostawił jednocześnie w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia przydzielanie osobom uprawnionym unikalnych numerów dla recept refundowanych.

W związku z tym Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia Zarządzeniem nr 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przedłużył termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej o 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy (ostateczny termin upływa dnia 30 czerwca 2017 roku).

W związku z powyższym osoby uprawnione, które po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych nadal chcą wystawiać recepty refundowane, zaleca się jak najszybsze przekazanie do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich – Portalu Personelu  następujących wniosków:

 • Wniosku o aktualizację danych osobowych – wniosek w wersji elektronicznej osoba uprawniona generuje i przekazuje  za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (w zakładkach:  „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” oraz „Wnioski – Pozostałe wnioski”) – aktualizacja jest konieczna aby móc pobrać plik PDF z drukami recept.

Wniosek o aktualizacje danych należy również wygenerować i przekazać do Oddziału w sytuacji, gdy zmianie uległy dotychczas zdeklarowane do Funduszu miejsca wystawiania recept.

Instrukcja wypełnienia wniosku o aktualizacje danych

 • Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej – wniosek generowany w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich (w zakładkach:  „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept”) należy przekazać do Oddziału  w wersji elektronicznej oraz papierowej do dnia 30 czerwca 2017 roku. W sytuacji nieprzekazania do Oddziału do 30 czerwca 2017 roku wydrukowanego i podpisanego wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept z Systemu Numerowania Recept Lekarskich zostaną automatycznie odebrane z dniem 1 lipca 2017 roku.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ jednocześnie informuje, że dotychczas pobrane druki recept nadal zachowują swą ważność.

Osoba uprawniona, która posiada aktywny pin i hasło do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (posiadała przed 2012 rokiem umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych ale jej nie aneksowała):

 1. loguje się do Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) – Portalu Personelu na dotychczasowy PIN i hasło;
 2. w zakładce: „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” generuje „Wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept”;
 3. przekazuje wniosek elektronicznie za pośrednictwem „Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (SNRL) – Portalu Personelu” (zakładka „Wnioski – pozostałe wnioski”);
 4. drukuje wygenerowany wniosek;
 5. przekazuje wydrukowany i podpisany Wniosek wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe: (kopia prawa wykonywania zawodu,  kopia dokumentów potwierdzające posiadanie specjalizacji) do Oddziału lub delegatury terenowej właściwej ze względu na miejsce udzielania świadczeń albo miejsce zamieszkania (w przypadku występowania z wnioskiem o uprawnienia do pobierania recept wyłącznie „pro auctore” i „pro familiae”).

 

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

 • Mazowiecki OW NFZ: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa tel. 22 279 76 24
 • Delegatura w Ciechanowie: ul. 17 stycznia 7, 06-400 Ciechanów, tel. 23 680 84 22
 • Delegatura w Ostrołęce: ul. Kościuszki 45, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 753 90 00
 • Delegatura w Płocku: ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, tel. 24 352 90 00
 • Delegatura w Radomiu: ul. Piastowska 4, 26-617 Radom, tel. 48 670 96 08
 • Delegatura w Siedlcach: ul. Piłsudskiego 4, 08-110 Siedlce, tel. 25 785 12 00
Wszystkie aktualności