logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat do aptek i punktów aptecznych w sprawie możliwości zgłaszania zmian do umowy na realizację recept drogą elektroniczną

17-03-2020

Komunikat do aptek i punktów aptecznych,
które mają zawartą umowę na realizację recept
w sprawie możliwości zgłaszania zmian do umowy na realizację recept drogą elektroniczną

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym,  celem minimalizacji ryzyka, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje, iż od dnia 17 marca 2020 roku dokumenty dotyczące zgłaszania wszelkich zmian do umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę można przekazywać w formie elektronicznej.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku konieczności zgłoszenia zmian wskazanych w umowie na realizację recept,  tj.:

 • zmianą na stanowisku kierownika apteki;
 • zmianą danych podmiotu prowadzącego aptekę;
 • przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie apteki;
 • zastępstwem kierownika apteki;
 • zmianą osób reprezentujących;
 • inne;

wnioski, załączniki do wniosków oraz pozostałe dokumenty można przekazać do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie w formie elektronicznej z załącznikami podpisanymi profilem zaufanym lub  kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub
 • przy pomocy Elektroniczne Skrzynki Podawczej ePUAP na-adres skrytki: /016ndson16/skrytka.
Wszystkie aktualności