logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla wnioskujących o objęcie umową w rodzaju leczenie szpitalne w Podstawowym Systemie Zabezpieczenia Szpitalnego

27-10-2021

Dotyczy: zawarcia umowy w ramach Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia na 2022 rok w zakresach:

  • kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego (KON-JG)
  • kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-PIERŚ)

W nawiązaniu do opublikowanych na stronie internetowej oddziału w dniu 11 października 2021 roku zaproszeń do złożenia wniosków o objęcie ww. świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że wnioski o zawarcie umów na 2022 rok należy wygenerować z wykorzystaniem systemu informatycznego, w oparciu o zapytania do postępowań nr 07-22-000006/SZP/03/8/03.4240.011.02/12 oraz nr 07-22-000005/SZP/03/8/03.4240.010.02/12 udostępnionych w przeglądarce postępowań, adres strony: http://nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/kontraktowanie/

Zastępca dyrektora
Mazowieckiego OW Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Medycznych
Katarzyna Słodka

Wszystkie aktualności