logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawieranie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

13-11-2019

Komunikat dla wnioskodawców ubiegających się o zawieranie umów

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020


Mazowiecki OW NFZ informuje, że na podstawie art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.) ogłosił postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne na okres do 31 grudnia 2020 r. w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – 07-20-000007/ZPO/12/2/06
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – 07-20-000008/ZPO/12/2/06
  3. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – 07-20-000009/ZPO/12/2/06
  4. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – 07-20-000010/ZPO/12/2/06

W publikatorze informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Mazowieckiego OW NFZ, dla wnioskodawców ubiegających się o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, dostępne są zapytania ofertowe wraz z zaproszeniami do składania wniosków o zawarcie umowy w ww. rodzaju świadczeń.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy należy sporządzić w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe dla rodzaju świadczeń ZPO, w formie elektronicznej i papierowej. Forma papierowa stanowi wydruk z aplikacji ofertowej.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od 1 stycznia 2020 roku proszeni są o złożenie wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2019 roku.

Wnioskodawca może złożyć w Mazowieckim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie: Mazowiecki OW NFZ  00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8.
 

Materiały informacyjne oraz załączniki

Wykaz aktów prawnych

Publikator informacji o postępowaniach

Instrukcja NFZ-KO

Dostęp do SI SZOI

Wszystkie aktualności