logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW WYSTAWIAJĄCYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

12-02-2016

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

WYSTAWIAJĄCYCH SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w celu usprawnienia procedury rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe od dnia 10 lutego 2016 r. wszyscy świadczeniodawcy powinni wystawiać skierowania na leczenie uzdrowiskowe za pomocą aplikacji, która posiada możliwość wydruku skierowania z odpowiednim kodem kreskowym PDF. Każdy dostawca oprogramowania dla świadczeniodawców może w swoich aplikacjach zaimplementować taką funkcję.

 

Format tego kodu został opublikowany na stronie Mazowieckiego OW NFZ pod adresem:

http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/uzdrowiska/ .

 

Kod kreskowy skierowań na leczenie uzdrowiskowe:

[link do pliku PDF]

 

 

Ponadto przypominamy, że lekarz ubezpieczania zdrowotnego wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę:

1)      wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 651, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 14),

2)      w przypadku dorosłych zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Wystawiając skierowania na leczenie uzdrowiskowe, lekarz kierujący pacjenta na leczenie zobowiązany jest wypełnić w części II zapytanie „Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych(zaznaczając odpowiednią rubrykę).

 

Wszystkie aktualności