logo obrazek logo ikonka Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla Świadczeniodawców wykorzystywanie do transportów zespołów ratownictwa medycznego – stanowisko ministerstwa zdrowia

16-02-2012

Komunikat dla Świadczeniodawców wykorzystywanie do transportów zespołów ratownictwa medycznego – stanowisko ministerstwa zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykorzystywania do transportów zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących jako jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

„Zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410 z późn. zm.) zespół ratownictwa medycznego jest jednostką systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych w przypisanym mu przez wojewodę rejonie operacyjnym, określonym w wojewódzkim planie działania systemu. Tym samym zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym samym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z realizacji umów w innych rodzajach świadczeń

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczonemu przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem, m. in. w przypadkach:

  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym,
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Zgodnie z § 8 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz.484), to świadczeniodawca, w ramach środków finansowych określonych, w umowie, jest zobowiązany do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a więc także w przypadku konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym. Obowiązek zapewnienia transportu (w tym także transportu lotniczego) leży więc w kompetencjach tego podmiotu leczniczego, w którym aktualnie pacjent jest leczony. Transport ten nie może być wykonywany z wykorzystaniem zespołów ratownictwa medycznego.

Warszawa, 16 lutego 2012 roku

 

Wszystkie aktualności