logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie aktualizacji aplikacji AP-KOLCE

03-12-2015

Informujemy, że w najbliższym czasie aktualizacji ulegnie udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacja Kolejki Centralne (AP-KOLCE) służąca świadczeniodawcom do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia. Zmiany te będą dotyczyły uprawnień dla operatorów świadczeniodawców. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje.

            Zostanie zmodyfikowany sposób definiowania uprawnień operatorów do świadczeń,
na które są prowadzone w aplikacji listy oczekujących. Dla każdego operatora wymagane będzie podanie świadczenia oraz miejsca udzielania świadczeń (wybór spośród miejsc posiadających specjalność powiązaną z danym świadczeniem lub wybranie opcji „wszystkie”). Operator będzie mógł przeglądać, prowadzić (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami) tylko kolejki na wskazane miejsce i świadczenie.

            Na liście uprawnień do świadczeń zostanie dodana kolumna „Miejsce udzielania świadczeń” oraz filtry „Świadczenie” oraz „Miejsca udzielania świadczeń”. Dla operatorów obecnie posiadających uprawnienie na dane świadczenie, zostaną domyślnie ustawione uprawnienia do wszystkich miejsc posiadających specjalność powiązaną z danym świadczeniem, dla których w momencie wdrożenia istnieją kolejki.

            Dodatkowo zostaną utworzone nowe uprawnienia, możliwe do nadania dla operatorów świadczeniodawcy:

  • Dodawanie kolejki – uprawnienie będzie umożliwiać założenie nowej kolejki
    (z ograniczeniami na miejsce i świadczenie opisanymi w drugim akapicie pisma);
  • Dezaktywacja kolejki – uprawnienie będzie umożliwiać dezaktywację aktywnej kolejki;
  • Przywracanie kolejki – uprawnienie będzie umożliwiać przywrócenie nieaktywnej kolejki.

Obecne uprawnienie „Edycja kolejki” będzie upoważniać operatora do zmiany wszelkich danych dotyczących kolejki oraz pacjentów do niej zapisanych, bez możliwości dodania, dezaktywacji czy przywrócenia kolejki.

            Nowe uprawnienia, o których mowa powyżej, zostaną domyślnie nadane wszystkim operatorom posiadającym obecnie uprawnienie „Edycji kolejki”. Operator z uprawnieniami administratora u danego świadczeniodawcy będzie mógł według potrzeby odebrać możliwość dodawania, dezaktywacji i przywracania kolejek odpowiednim operatorom[1].

                                                                                                [1] Źródło Centrala NFZ

 

Wszystkie aktualności