logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej

19-11-2019

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia[1] harmonogramy przyjęć na udzielenie świadczeń gwarantowanych wymienionych w części IV pkt. 6 - 7 Załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia tj. fizjoterapia ambulatoryjna (kod 71006) i fizjoterapia domowa (kod 71007) powinny być prowadzone w aplikacji AP-KOLCE od dnia 1 stycznia 2020 r.

Do dnia 1 stycznia 2020 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń mają obowiązek wprowadzić do aplikacji AP-KOLCE dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

 Z dniem 15 listopada 2019 r. została udostępniona techniczna możliwość założenia harmonogramów przyjęć/list oczekujących na świadczenie fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej celem umożliwienia wcześniejszego wprowadzania danych w aplikacji, a tym samym wywiązania się z obowiązku, o którym mowa powyżej.

 Sposób postępowania przy tworzeniu harmonogramów przyjęć i korzystania z aplikacji AP-KOLCE opisany jest w instrukcji dostępnej pod adresem: https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/app/AP-KOLCE_inst_uzyt.pdf

Aby uzyskać dostęp do aplikacji AP-KOLCE wymagane jest nadanie przez podmiot leczniczy tworzący harmonogram przyjęć odpowiednich uprawnień dla swojego administratora oraz wybranym operatorom. Sposób ich nadania opisany jest na stronach 5 - 10 Instrukcji użytkownika aplikacji AP-KOLCE.

W okresie przejściowym przenoszenia informacji o pacjentach oczekujących dopuszczone zostaną wielokrotne wpisy na ww. listach oczekujących tj. możliwość ręcznego (lub za pomocą pliku „kwx”) dopisania pacjenta, który został już wcześniej wykazany w innym miejscu udzielania świadczenia, przez innego świadczeniodawcę.

Po zakończeniu zasilenia harmonogramów przyjęć danymi o pacjentach oczekujących uruchomiona zostanie procedura polegająca na wykreślaniu z list oczekujących pacjentów z wielokrotnymi wpisami na fizjoterapię ambulatoryjną i fizjoterapię domową w celu dostosowania wpisów na listach do aktualnie obowiązujących przepisów, o których mowa w art. 20 ust 10 fa ustawy.[2]

Komunikat na stronie internetowej Centrali NFZ z dnia 15 listopada 2019 r.

 


[1] Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1207).

[2] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

 

Wszystkie aktualności