logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

06-02-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że termin przesyłania list POZ za luty 2015 roku został przesunięty do dnia 16 lutego 2015 r.

 

Powyższe związane jest z trwającymi pracami w zakresie dostosowania komunikatu DEKL do możliwości przekazywania przez świadczeniodawców, informacji o których mowa w § 9 ust. 2a i 2b zarządzenia nr 3/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniającego zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna oraz zgodnie z formatem określonym zarządzeniem nr 8/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/KAOS, zwrotnego rozliczenia deklaracji POZ/KAOS.


Michał Dzięgielewski
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 

Wszystkie aktualności