logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

07-01-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że w dniu 14 lutego 2015 r. upływa termin zakończenia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2014 r. W celu zachowania powyższego terminu, Świadczeniodawcy proszeni są o  przekazanie  kompletu dokumentów rozliczeniowych dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w ramach umów obowiązujących w 2014 r., nie później niż do 10 stycznia 2015 r.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Działem Monitorowania Umów:

  • Telefon: (22) 279 75 20
  • Mail: 

Podstawa prawna:  § 23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) „dokumenty rozliczeniowe Świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”).

 

                                                 Dyrektor

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Filip Nowak

Wszystkie aktualności