logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

14-04-2017

Świadczeniodawcy składający oferty w postępowaniach w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. z miejscem realizacji w gabinecie szkolnym.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że dopuszcza realizację świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. w gabinetach szkolnych w wymiarze 0,25 etatu przeliczeniowego, z dostosowaniem harmonogramu pracy proporcjonalnie do zasady, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 8 zarządzenia nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawieraniu i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

 

Filip Nowak

Dyrektor

Mazowieckiego OW NFZ

Wszystkie aktualności