logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

05-01-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, pod adresem: Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie wystawiania, weryfikowania i realizowania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wystawianych w postaci elektronicznej - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

pojawił się komunikat dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne po 1 stycznia 2021 r. o następującej treści:

„Minister Zdrowia uprzejmie informuje,  iż od dnia 1 stycznia 2022 r. zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach.

W związku z art. 27 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, informacja o uruchomieniu funkcjonalności, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj. dostęp do informacji o wystawianiu i realizacji e-zleceń nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2022 r.”.

 

Źródło: Centrala NFZ

Wszystkie aktualności