logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

Dla lekarzy, farmaceutów oraz innych świadczeniodawców.

Drukuj

Aktualności

Komunikat dla świadczeniodawców

30-12-2015

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie przypomina świadczeniodawcom, iż zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484):

  • świadczeniodawca zobowiązany jest złożyć oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dokumenty rozliczeniowe w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni (§23 ust. 3),
  • rozliczenie wykonania umowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni po upływie okresu rozliczeniowego (§27 ust. 2).

Mając na uwadze powyższe proszę o dostarczenie dokumentów rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2015 roku w terminie określonym w §23 ust. 3 OWU.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Mazowiecki OW NFZ planuje przeprowadzić proces rozliczenia wykonania umów realizowanych w roku 2015 w terminie od 11 stycznia 2016 roku. Należy zaznaczyć, że nieterminowe przekazywanie dokumentów rozliczeniowych przez świadczeniodawców wpływa negatywnie na proces rozliczenie wykonania umów.

 

Filip Nowak

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wszystkie aktualności